اهمیت تصویر متحرک در بازدهی تبلیغات بنری

تبلیغات بنری یکی از روش های مؤثر تبلیغات کسب و کار ها در دنیای مجازی می باشد . این نوع از تبلیغات اغلب در گوشه و کنار وب سایت ها و در معرض دید مخاطبین قرار دارند . همچنین به طور معمول پنج تا ده عدد بنر ، در کنار هم قرار می گیرند . […]