برای استعلام قیمت و موجودی لطفاً تماس بگیرید

33998807

یا واتس اپ : 09225464908

سفارش و خرید سررسید ( سالنامه ) 1401 ارزان با کیفیت

کاتالوگ سررسید های مونیکس را در تلفن همراهتان داشته باشید !

همچنین تقویم های رومیزی هم خالی از لطف نیستند !

قسمت اول : سررسید رحلی چیست ؟!

در این ویدیوبه تعریف مختصر سررسید رحلی پرداخته ایم .

قسمت دوم : سررسید وزیری چیست ؟!

در این ویدیوبه تعریف مختصر سررسید وزیری پرداخته ایم .

قسمت سوم : سررسید رقعی چیست ؟!

در این ویدیوبه تعریف مختصر سررسید رقعی پرداخته ایم .

قسمت چهارم : سررسید اروپایی چیست ؟!

در این ویدیوبه تعریف مختصر سررسید اروپایی پرداخته ایم .

قسمت پنجم : سررسید پالتویی چیست ؟!

در این ویدیوبه تعریف مختصر سررسید پالتویی پرداخته ایم .

قسمت ششم : سررسید جیبی چیست ؟!

در این ویدیوبه تعریف مختصر سررسید جیبی پرداخته ایم .

قسمت آخر : سررسید خشتی چیست ؟!

در این ویدیوبه تعریف مختصر سررسید خشتی پرداخته ایم .

سررسید های سه لت وزیری

جلد چرم دور دوخت

سررسید ویرا قطع وزیری

جلد چرم سه لت مگنتی دور دوخت

سررسید وزیری چرم ( سالنامه 1401 )

سررسید سپهر قطع وزیری

جلد ترمو سه لت مگنتی لبلاک

سررسید وزیری ترمو ( سالنامه 1401 )

سررسید های دو تکه وزیری

جلد ترمو و چرم

سررسید اروند قطع وزیری

جلد دو تکه (ترمو و چرم)

سررسید وزیری ترمو و چرم ( سالنامه 1401 )

سررسید اترک قطع وزیری

جلد دو تکه (ترمو و چرم)

سررسید وزیری ترمو و چرم ( سالنامه 1401 )

سررسید های فنری دو تکه وزیری

جلد ترمو و چرم

سررسید اِل آی قطع وزیری

جلد دو تکه (ترمو و چرم)

سررسید وزیری ترمو و چرم ( سالنامه 1401 )

سررسید های چرم وزیری

جلد چرم مرغوب

سررسید کارمن قطع وزیری

جلد چرم مرغوب

سررسید وزیری چرم مرغوب ( سالنامه 1401 )

سررسید لوتوس قطع وزیری

جلد چرم مرغوب

سررسید وزیری چرم مرغوب ( سالنامه 1401 )

سررسید های گالینگور وزیری

جلد تیغی با روکش گالینگور

سررسید راشین قطع وزیری

جلد تیغی با روکش گالینگور نفیس

سررسید وزیری گالینگور ( سالنامه 1401 )

سررسید های ترمو وزیری

جلد ترمو مرغوب

سررسید شوکا قطع وزیری

جلد ترمو مرغوب

سررسید وزیری ترمو ( سالنامه 1401 )

سررسید های چرم اروپایی فانتزی

جلد چرم مرغوب

سررسید مِرال قطع اروپایی فانتزی

جلد چرم مرغوب

سررسید اروپایی فانتزی چرم مرغوب ( سالنامه 1401 )

سررسید مِرداس قطع اروپایی فانتزی

جلد چرم مرغوب

سررسید اروپایی فانتزی چرم مرغوب ( سالنامه 1401 )

سررسید آیتک قطع اروپایی فانتزی

جلد چرم مرغوب

سررسید اروپایی فانتزی چرم مرغوب ( سالنامه 1401 )

سررسید رامان قطع اروپایی فانتزی

جلد چرم مرغوب

سررسید اروپایی فانتزی گالینگور هلندی مرغوب ( سالنامه 1401 )

سررسید آراز قطع اروپایی فانتزی

جلد چرم مرغوب

سررسید اروپایی فانتزی چرم مرغوب ( سالنامه 1401 )

سررسید ماهان قطع اروپایی فانتزی

جلد چرم مرغوب

سررسید اروپایی فانتزی ترمو مخملی ( سالنامه 1401 )

سررسید هیراد قطع اروپایی فانتزی

جلد چرم مرغوب

سررسید اروپایی فانتزی چرم مرغوب ( سالنامه 1401 )

سررسید های ترمو اروپایی فانتزی

جلد ترمو مرغوب

سررسید دومان قطع اروپایی فانتزی

جلد ترمو

سررسید اروپایی فانتزی ترمو مرغوب ( سالنامه 1401 )

سررسید های سلفونی وزیری

جلد سخت با روکش سلفون مات

سررسید کهربا قطع وزیری

جلد سخت با روکش سلفون مات

سررسید وزیری جلد سخت سلفون مات ( سالنامه 1401 )

سررسید ویستا قطع وزیری

جلد سخت با روکش سلفون مات

سررسید وزیری جلد سخت سلفون مات ( سالنامه 1401 )

سررسید فلور قطع وزیری

جلد سخت با روکش سلفون مات

سررسید وزیری جلد سخت سلفون مات ( سالنامه 1401 )

سررسید نوا قطع وزیری

جلد سخت با روکش سلفون مات

سررسید وزیری جلد سخت سلفون مات ( سالنامه 1401 )

سررسید دیبا قطع وزیری

جلد سخت با روکش سلفون مات

سررسید وزیری جلد سخت سلفون مات ( سالنامه 1401 )

سررسید رامش قطع وزیری

جلد سخت با روکش سلفون مات

سررسید وزیری جلد سخت سلفون مات ( سالنامه 1401 )

سررسید رسام قطع وزیری

جلد سخت با روکش سلفون مات

سررسید وزیری جلد سخت سلفون مات ( سالنامه 1401 )

سررسید نگار قطع وزیری

جلد سخت با روکش سلفون مات

سررسید وزیری جلد سخت سلفون مات ( سالنامه 1401 )

سررسید های فنری سلفونی وزیری

جلد سخت با روکش سلفون مات

سررسید سمن قطع وزیری

جلد سخت با روکش سلفون مات

سررسید فنری جلد سخت سلفون مات ( سالنامه 1401 )

سررسید بُرنا قطع وزیری

جلد سخت با روکش سلفون مات

سررسید فنری جلد سخت سلفون مات ( سالنامه 1401 )

سررسید درسا قطع وزیری

جلد سخت با روکش سلفون مات

سررسید فنری جلد سخت سلفون مات ( سالنامه 1401 )

سررسید کیمیا قطع وزیری

جلد سخت با روکش سلفون مات

سررسید اروپایی رقعی سلفون مات ( سالنامه 1401 )

سررسید های سلفونی اروپایی رقعی

جلد سخت با روکش سلفون مات

سررسید کسری قطع اروپایی رقعی

جلد سخت با روکش سلفون مات

سررسید اروپایی رقعی سلفون مات ( سالنامه 1401 )

سررسید ایرسا قطع اروپایی رقعی

جلد سخت با روکش سلفون مات

سررسید اروپایی رقعی سلفون مات ( سالنامه 1401 )

سررسید ایلیا قطع اروپایی رقعی

جلد سخت با روکش سلفون مات

سررسید وزیری جلد سخت سلفون مات ( سالنامه 1401 )

سررسید یکتا قطع اروپایی رقعی

جلد سخت با روکش سلفون مات

سررسید اروپایی رقعی سلفون مات ( سالنامه 1401 )

سررسید های چرم اروپایی رقعی

جلد چرم مرغوب

سررسید لارِن قطع اروپایی رقعی

جلد چرم مرغوب

سررسید اروپایی رقعی چرم مرغوب ( سالنامه 1401 )

سررسید های گالینگور اروپایی رقعی

جلد تیغی با روکش گالینگور

سررسید اهورا قطع اروپایی رقعی

جلد سخت با روکش گالینگور نفیس

سررسید اروپایی رقعی گالینگور ( سالنامه 1401 )

سررسید های گالینگور اروپایی رقعی

جلد تیغی با روکش گالینگور ( دستیار )

سررسید بلریان قطع اروپایی رقعی

جلد سخت با روکش گالینگور نفیس

سررسید اروپایی رقعی گالینگور ( سالنامه 1401 )

سررسید های نوبت دهی رحلی

جلد سخت با روکش سلفون مات

سالنامه نوبت دهی قطع رحلی

جلد سخت با روکش سلفون مات

سررسید رحلی سلفون مات ( سالنامه 1401 )

سررسید های نوبت دهی خشتی

جلد سخت با روکش سلفون مات

سالنامه نوبت دهی قطع خشتی

جلد سخت با روکش سلفون مات

سررسید خشتی جلد سخت سلفون مات ( سالنامه 1401 )

تقویم های شومیز پالتویی

جلد سلفون مات

تقویم پالتویی دیبا قطع پالتویی

جلد سلفون مات

تقویم پالتویی شومیز جلد سخت سلفون مات ( تقویم 1401 )

تقویم پالتویی رامش قطع پالتویی

جلد سلفون مات

تقویم پالتویی شومیز جلد سخت سلفون مات ( تقویم 1401 )

تقویم پالتویی بُرنا قطع پالتویی

جلد سلفون مات

تقویم پالتویی شومیز جلد سخت سلفون مات ( تقویم 1401 )

تقویم پالتویی کیمیا قطع پالتویی

جلد سلفون مات

تقویم پالتویی شومیز جلد سخت سلفون مات ( تقویم 1401 )

سررسید ( سالنامه ) چیست و چه کاربردی دارد؟!

معمولاً در اواخر سال ، کسب و کار های مختلف به منظور تبلیغات ، سالنامه اختصاصی چاپ می کنند . اما واقعاً سررسید چیست و چرا محبوب ترین عضو هدایای تبلیغاتی است ؟! به طور کلی سالنامه کتاب یا دفتری است که روز های سال به همراه یک ناحیه یادداشت ، در آن جای دارند . خرید سالنامه یکی از عواملی است که از طریق برندینگ ، به رشد کسب و کار شما کمک می کند و همچنین میزان اعتبار کسب و کار شما را نیز افزایش می دهد . خرید سررسید برای شرکت های کوچک ، متوسط و بزرگ ، حکم مشتری مداری را دارد . بدین منظور اغلب شرکت ها سررسید های تبلیغاتی شان را به مشتریان ثابت و یا سابقشان هدیه می دهند . با انجام این کار ، ایشان به مدت 12 ماه ( یک سال شمسی ) همه روزه برند خود را به مشتریان یادآور می شوند !

چگونه با سررسید مشتریان قبلی را دوباره فعال کنیم ؟!

سررسید اختصاصی چاپ کنید و آن را به مشتریان قدیمی و یا ثابتتان هدیه دهید ! چرا ؟! این کار احساس تعامل میان شما و مشتریانتان را افزایش می دهد و می توانید ارتباط قوی تری با ایشان برقرار کنید . همچنین به منظور سفارشی سازی سررسیدتان ، لت های اختصاصی چاپ خواهید کرد و در آن ها به معرفی محصولاتتان می پردازید . بدین منظور مشتریان بیشتر با شما آشنا می شوند و معاملات بیشتری را با ایشان انجام خواهید داد . به طور کلی خرید سررسید به نوعی سرمایه گذاری برای کسب و کارتان می باشد و حتماً برایتان سودآور خواهد بود !

چرا خرید سررسید ( سالنامه ) را به سرمایه گذاری تشبیه کردیم ؟!

شرکت های مختلف سالانه هزینه های زیادی را برای بازاریابی و تبلیغات محصولات و خدماتش می پردازند . چرا ؟! چون مشتریانی مانند مشتریان فعلی شان جذب کنند ! نگهداری مشتریانی که تا این حد برایشان هزینه بر بوده چقدر مهم است ؟ خب حتماً خیلی زیاد ! پس بهتر از بودجه تبلیغاتی سال بعد را کاهش دهند و با چاپ سررسید اختصاصی مشتریان فعلی شان را حفظ کنند . این یعنی یک سرمایه گذاری کوتاه مدت و پربازده برای شرکت های کوچک ، متوسط و بزرگ ! همچنین تحقیقات نیز نشان می دهند که مشتریان قبلی ، نسبت به افرادی که هنوز مشتری شما نشدند مهم ترند .

با خرید و چاپ اختصاصی سررسید ، کارمندان خود را نیز مشتری کنید !

بازار هدف هدایای تبلیغاتی شما ، می توانند کارمندانتان باشند ! یا می توانید در هنگام سفارش و خرید سالنامه ، تعداد آن ها را نیز در نظر بگیرید ! چرا آخه ؟! چون آنها شما را به اطرافیانشان معرفی می کنند و هدیه ای که از شما دریافت کرده اند را به ایشان نشان می دهند ! از این رو کارمندانتان به طور غیرمستقیم ، بازاریابی شما را می کنند . البته سعی کنید برای کارمندانتان لت های اختصاصی مجزا چاپ کنید و در آن ها از کارکرد ایشان قدردانی کنید . این عمل به حفظ روابط و برقراری تعاملات بیشتر شما با کارمندان کمک می کند . و این موضوع قطعاً در میزان عملکرد آنان در شرکتتان تأثیرگذار خواهد بود .

پیش از هر چیزی : قطع سررسید چیست ؟!

...

اول : قطع رحلی چیست ( یعنی چه ) ؟

...

دوم : قطع وزیری چیست ؟

...

سوم : قطع رقعی چیست ؟

...

چهارم : قطع اروپایی چیست ؟

...

پنجم : قطع پالتویی چیست ؟

...

ششم : قطع جیبی چیست ؟

...

آخریش : قطع خشتی چیست ؟

...

قبلی
بعدی