کمپین های تبلیغاتی مونیکس !

کمپین های تبلیغاتی برگزار شده تا اکنون . . .

همانطور که می دانید در محاسبه قیمت محصولات چاپی ، قیمت کاغذ و مقوای به روز تأثیر بسزایی دارد . با علم دقیق به قیمت روز کاغذ و مقوا قطعاً هزینه های اولیه سفارشات مشتریان خود را مناسب تر و مطمعن تر محاسبه خواهید کرد . مونیکس برای همکاران صنف چاپ و تبلیغات علاوه بر اطلاع رسانی قیمت کاغذ و مقوا خدمات ویژه دیگری را نیز در نظر دارد . از این قبیل موارد می توان به دسترسی همکاران ثابت شده به نرم افزار محاسبه قیمت آنلاین و طراحی وب سایت سفارشات چاپخانه با قیمت مناسب ، اشاره داشت . به این منظور به بخش " همکاران " سایت مراجعه نموده و یا با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید .

کمپین های در حال برگزاری

  • هنوز هیچ کمپینی فعال نیست !

به زودی . . !

کمپین تبلیغاتی ویژه مشاغل

کمپین تبلیغاتی ویژه مشاغل

کمپین تبلیغاتی ویژه مشاغل

کمپین تبلیغاتی ویژه مشاغل

کمپین تبلیغاتی ویژه مشاغل

کمپین تبلیغاتی ویژه مشاغل

کمپین تبلیغاتی ویژه مشاغل

کمپین تبلیغاتی ویژه مشاغل

کمپین تبلیغاتی ویژه مشاغل

کمپین تبلیغاتی ویژه مشاغل

کمپین تبلیغاتی ویژه مشاغل

کمپین تبلیغاتی ویژه مشاغل

کمپین تبلیغاتی ویژه مشاغل

کمپین تبلیغاتی ویژه مشاغل

کمپین تبلیغاتی ویژه مشاغل

کمپین تبلیغاتی ویژه مشاغل

کمپین تبلیغاتی ویژه مشاغل

کمپین تبلیغاتی ویژه مشاغل

کمپین تبلیغاتی ویژه مشاغل

کمپین تبلیغاتی ویژه مشاغل

کمپین تبلیغاتی ویژه مشاغل

کمپین تبلیغاتی ویژه مشاغل

کمپین تبلیغاتی ویژه مشاغل

کمپین تبلیغاتی ویژه مشاغل

کمپین تبلیغاتی ویژه مشاغل

کمپین تبلیغاتی ویژه مشاغل

کمپین تبلیغاتی ویژه مشاغل

کمپین تبلیغاتی ویژه مشاغل

برگزاری مجدد به زودی . . !

  • هنوز هیچ کمپینی فعال نیست !

کمپین های برگزار شده