چاپ دیجیتال

سفارش چاپ دیجیتال ؛ سفارش آنلاین چاپ دیجیتال ، خدمات چاپ دیجیتال | سفارش چاپ دیجیتال آنلاین

خدمات چاپ دیجیتال

خدماتی که چاپ دیجیتال ، شامل آنها میشود ؛ مانند چاپ کارت ویزیت دیجیتال ، تراکت ، پوستر ، ...

فرم سفارش چاپ دیجیتال

پیشنهاد ما سفارش از طریق سبد خرید هستش . اما اگر وقت کافی برای ثبت نام و طی کردن مراحل خرید رو ندارید ، با این فرم می تونید ثبت سفارشتون رو بدون معطلی انجام بدید و بعدش برای تکمیل و ثبت نهاییش باهاتون تماس میگیریم !

برای مشاهده و یا ثبت سفارش دیگر خدمات چاپ دیجیتال به بخش سفارش چاپ دیجیتال آنلاین مراجعه نمایید .

چاپ کارت ویزیت دیجیتال

چاپ کارت ویزیت دیجیتال چه جوریه ؟!

چاپ دیجیتال روشی از چاپ سریع می باشد . چاپ کارت ویزیت به روش دیجیتال کیفیت پایین تری را نسبت به چاپ کارت ویزیت افست خواهد داشت . همچنین چاپ کارت ویزیت دیجیتال از لحاظ هزینه ها نیز مقرون به صرفه تر نخواهد بود . از وجوه تمایز چاپ کارت ویزیت به روش دیجیتال نسبت به افست می توان به سرعت تحویل و همچنین تعداد دلخواه اشاره داشت . اما به هر حال کیفیت چاپ دیجیتال تقریباً مطلوب خواهد بود . سری چاپ افست کارت ویزیت به طور کلی فرم های هزار تایی هستند . پس در این میان اتخاب میان چاپ کارت ویزیت افست یا دیجیتال بر عهده شماست . همچنین چاپ کارت ویزیت دیجیتال فوری مقداری در جنس و ابعاد محدودیت هایی خواهد داشت . سفارش چاپ دیجیتال در مونیکس به صورت آنلاین امکان پذیر است . با سفارش آنلاین چاپ کارت ویزیت دیجیتال ، در وقت و هزینه های خود صرفه جویی خواهید کرد .

سفارش چاپ کارت ویزیت دیجیتال آنلاین / کارت ویزیت دیجیتال
سفارش چاپ تراکت دیجیتال آنلاین / تراکت دیجیتال

چاپ تراکت دیجیتال

چاپ تراکت دیجیتال چه جوریه ؟!

چاپ دیجیتال روشی از چاپ سریع می باشد . چاپ تراکت به روش دیجیتال کیفیت پایین تری را نسبت به چاپ تراکت افست خواهد داشت . همچنین چاپ تراکت دیجیتال از لحاظ هزینه ها نیز مقرون به صرفه تر نخواهد بود . از وجوه تمایز چاپ تراکت به روش دیجیتال نسبت به افست می توان به سرعت تحویل و همچنین تعداد دلخواه اشاره داشت . اما به هر حال کیفیت چاپ دیجیتال تقریباً مطلوب خواهد بود . سری چاپ افست تراکت به طور کلی فرم های هزار تایی هستند . پس در این میان اتخاب میان چاپ تراکت افست یا دیجیتال بر عهده شماست . همچنین چاپ تراکت دیجیتال فوری مقداری در جنس و ابعاد محدودیت هایی خواهد داشت . سفارش چاپ دیجیتال در مونیکس به صورت آنلاین امکان پذیر است . با سفارش آنلاین چاپ تراکت دیجیتال ، در وقت و هزینه های خود صرفه جویی خواهید کرد .

چاپ پوستر دیجیتال

چاپ پوستر دیجیتال چه جوریه ؟!

چاپ دیجیتال روشی از چاپ سریع می باشد . چاپ پوستر به روش دیجیتال کیفیت پایین تری را نسبت به چاپ پوستر افست خواهد داشت . همچنین چاپ پوستر دیجیتال از لحاظ هزینه ها نیز مقرون به صرفه تر نخواهد بود . از وجوه تمایز چاپ پوستر به روش دیجیتال نسبت به افست می توان به سرعت تحویل و همچنین تعداد دلخواه اشاره داشت . اما به هر حال کیفیت چاپ دیجیتال تقریباً مطلوب خواهد بود . سری چاپ افست پوستر به طور کلی فرم های هزار تایی هستند . پس در این میان اتخاب میان چاپ پوستر افست یا دیجیتال بر عهده شماست . همچنین چاپ پوستر دیجیتال فوری مقداری در جنس و ابعاد محدودیت هایی خواهد داشت . سفارش چاپ دیجیتال در مونیکس به صورت آنلاین امکان پذیر است . با سفارش آنلاین چاپ پوستر دیجیتال ، در وقت و هزینه های خود صرفه جویی خواهید کرد .

سفارش چاپ پوستر دیجیتال آنلاین / پوستر دیجیتال
راهنمای ثبت سفارشات آنلاین
عضویت یا ورود به سایت
انتخاب سفارش خود
ثبت از طریق تیکت
پیگیری از طریق تیکت
سفارش چاپ بروشور دیجیتال آنلاین / بروشور دیجیتال

چاپ بروشور دیجیتال

چاپ بروشور دیجیتال چه جوریه ؟!

چاپ دیجیتال روشی از چاپ سریع می باشد . چاپ بروشور به روش دیجیتال کیفیت پایین تری را نسبت به چاپ بروشور افست خواهد داشت . همچنین چاپ بروشور دیجیتال از لحاظ هزینه ها نیز مقرون به صرفه تر نخواهد بود . از وجوه تمایز چاپ بروشور به روش دیجیتال نسبت به افست می توان به سرعت تحویل و همچنین تعداد دلخواه اشاره داشت . اما به هر حال کیفیت چاپ دیجیتال تقریباً مطلوب خواهد بود . سری چاپ افست یزوشور به طور کلی فرم های هزار تایی هستند . پس در این میان اتخاب میان چاپ بروشور افست یا دیجیتال بر عهده شماست . همچنین چاپ بروشور دیجیتال فوری مقداری در جنس و ابعاد محدودیت هایی خواهد داشت . سفارش چاپ دیجیتال در مونیکس به صورت آنلاین امکان پذیر است . با سفارش آنلاین چاپ بروشور دیجیتال ، در وقت و هزینه های خود صرفه جویی خواهید کرد .

چاپ کاتالوگ دیجیتال

چاپ کاتالوگ دیجیتال چه جوریه ؟!

چاپ دیجیتال روشی از چاپ سریع می باشد . چاپ کاتالوگ به روش دیجیتال کیفیت پایین تری را نسبت به چاپ کاتالوگ افست خواهد داشت . همچنین چاپ کاتالوگ دیجیتال از لحاظ هزینه ها نیز مقرون به صرفه تر نخواهد بود . از وجوه تمایز چاپ کاتالوگ به روش دیجیتال نسبت به افست می توان به سرعت تحویل و همچنین تعداد دلخواه اشاره داشت . اما به هر حال کیفیت چاپ دیجیتال تقریباً مطلوب خواهد بود . سری چاپ افست کاتالوگ به طور کلی فرم های هزار تایی هستند . پس در این میان اتخاب میان چاپ کاتالوگ افست یا دیجیتال بر عهده شماست . همچنین چاپ کاتالوگ دیجیتال فوری مقداری در جنس و ابعاد محدودیت هایی خواهد داشت . سفارش چاپ دیجیتال در مونیکس به صورت آنلاین امکان پذیر است . با سفارش آنلاین چاپ کاتالوگ دیجیتال ، در وقت و هزینه های خود صرفه جویی خواهید کرد .

سفارش چاپ کاتالوگ دیجیتال آنلاین / کاتالوگ دیجیتال
سفارش چاپ لیبل دیجیتال آنلاین / لیبل دیجیتال

چاپ لیبل دیجیتال

چاپ لیبل دیجیتال چه جوریه ؟!

چاپ دیجیتال روشی از چاپ سریع می باشد . چاپ لیبل به روش دیجیتال کیفیت پایین تری را نسبت به چاپ لیبل افست خواهد داشت . همچنین چاپ لیبل دیجیتال از لحاظ هزینه ها نیز مقرون به صرفه تر نخواهد بود . از وجوه تمایز چاپ لیبل به روش دیجیتال نسبت به افست می توان به سرعت تحویل و همچنین تعداد دلخواه اشاره داشت . اما به هر حال کیفیت چاپ دیجیتال تقریباً مطلوب خواهد بود . سری چاپ افست لیبل به طور کلی فرم های هزار تایی هستند . پس در این میان اتخاب میان چاپ لیبل افست یا دیجیتال بر عهده شماست . همچنین چاپ لیبل دیجیتال فوری مقداری در جنس و ابعاد محدودیت هایی خواهد داشت . سفارش چاپ دیجیتال در مونیکس به صورت آنلاین امکان پذیر است . با سفارش آنلاین چاپ لیبل دیجیتال ، در وقت و هزینه های خود صرفه جویی خواهید کرد .

چرا مونیکس رو انتخاب کنیم!​
اتاق ایده پردازی آنلاین
ثبت سفارشات آنلاین
ارائه ضمانت نامه آنلاین
ارائه تخفیف های ویژه
نمونه کار چاپ دیجیتال
نمونه چاپ کارت ویزیت دیجیتال ، تراکت ، پوستر ، بروشور ، کاتالوگ ، لیبل ، ...

تعرفه های مونیکس!

مناسب با هر بودجه و به همراه تخفیف های ویژه !

بی نهایت تخفیف

تعرفه کلیه خدمات گروه طراحی تبلیغاتی مونیکس مناسب با هر بودجه ای تعیین شده اند . همچنین تخفیف های ویژه ای نیز به صورت روزانه ، هفتگی و ماهانه اعمال خواهند شد . با استفاده از سامانه ثبت سفارشات آنلاین گروه طراحی تبلیغاتی مونیکس ، در زمان و هزینه های خود صرفه جویی خواهید کرد . همچنین بهترین کیفیت را با مناسب ترین سفارش خواهید داد .

بی نهایت تخفیف

تجربه سفارش آنلاین!

سفارش کلیه خدمات تبلیغاتی را با مونیکس به صورت آنلاین تجربه کنید !

تجربه سفارش آنلاین

گروه طراحی تبلیغاتی مونیکس امکان سفارش کلیه خدمات تبلیغاتی را به صورت آنلاین مقدور ساخته است . خدمات قابل ارائه توسط مونیکس ، شامل : سفارش طراحی گرافیک ، سفارش طراحی سایت ، سفارش چاپ و تبلیغات ، سفارش برندینگ ، سفارش تولید موشن گرافیک ، سفارش طراحی اپلیکیشن و سفارش طراحی سه بعدی می شوند . همچنین برای اطمینان خاطر شما ، کلیه سفارشات با ارائه ضمانت نامه دیجیتال ثبت میشوند .

تجربه سفارش آنلاین
اپلیکیشن مونیکس!
گروه طراحی تبلیغاتی مونیکس ، ضمن راه اندازی سامانه ثبت سفارشات چاپی آنلاین ، نسبت به گنجاندن سامانه ذیل در اپلیکیشن ، اقدام نموده است . این اپلیکیشن ، در تمامی دستگاه ها آی او اس و اندروید ، قابل اجرا می باشد . برای دانلود ، در لینک زیر کلیک کرده و نسخه سازگار با تلفن همراه و یا تبلت خود را ، دانلود نمایید .
پرسش ها باقیست!
به سرعت پاسختان را خواهیم داد.